» Oferta systemu Musical Babies: Dla Rodzica

Oferta systemu Musical Babies: Dla Rodzica

Zajęcia Musical Babies, Musical English i Ninos Musicales odbywają się w klubach malucha, w domach kultury, w szkołach językowych, oraz w żłobkach i przedszkolach. Zajęcia dla dzieci w wieku 6 miesięcy-3 lata odbywają się w grupach z opiekunem (w żłobkach i przedszkolach jako zajęcia dodatkowe dla całej grupy). Zajęcia dla dzieci do 12 miesiąca życia trwają 30 minut, a wszystkie starsze grupy 40 minut.

Cele i efekty zajęć

Dla dzieci Musical Babies to zajęcia, podczas których:

  • Poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
  • Osłuchują się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu.
  • Nabywają prawidłowego wzorca wymowy angielskiej, co jest najważniejsze na tym etapie nauki języka obcego
  • Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
  • Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania.
  • Mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku w przypadku grup z opiekunami

Dla rodziców Musical Babies to zajęcia, które umożliwiają:

  • Poznanie przez mamę, lub osobę uczęszczającą z dzieckiem na zajęcia  rymowanek i piosenek po angielsku do wykorzystania we wspólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami; w domu, ogrodzie, na spacerze, czy w podróży.
  • Okazję do przyzwyczajenia dziecka do obcowania z grupą innych dzieci.
  • Umożliwienie spotkania innych mam, opiekunów z dziećmi w podobnym wieku, nawiązania nowych znajomości, a może nawet przyjaźni.

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie  przez dziecko prostych słów i zwrotów  w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne  w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe, oraz  dużą dozę TPR („Total Physical Response”)

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, matematyki, a w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz  umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiczenia i  zabawy usprawniające koordynację ruchową i motorykę małą i motorykę dużą. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują  w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach, lub … podskakując na pupie!

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego i ogłady.

Czesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj osobiście z autorką programu Anną Rattenbury Tel. 501 101 911 a.rattenbury@musicalbabies.pl, lub zajrzyj na blog: www.blog.musicalbabies.pl

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Anna Rattenbury

+48 501 101 911

anna.rattenbury

a.rattenbury@musicalbabies.pl

Portale społecznościowe

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.


Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Tylko do Ciebie oddzwonimy.