» Musical Babies offer: For Parent

Musical Babies offer: For Parent

Zajęcia Musical Babies, Musical English i Ninos Musicales odbywają się w klubach malucha, w domach kultury, w szkołach językowych, oraz w żłobkach i przedszkolach. Zajęcia dla dzieci w wieku 6 miesięcy-3 lata odbywają się w grupach z opiekunem (w żłobkach i przedszkolach jako zajęcia dodatkowe dla całej grupy). Zajęcia dla dzieci do 12 miesiąca życia trwają 30 minut, a wszystkie starsze grupy 40 minut.

Cele i efekty zajęć

Dla dzieci Musical Babies to zajęcia, podczas których:

 • Poznają proste
  słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo
  z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z
  pokazywaniem określonych czynności.
 • Osłuchują się z
  językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu.
 • Nabywają
  prawidłowego wzorca wymowy angielskiej, co jest najważniejsze na tym etapie
  nauki języka obcego
 • Wykształcają
  wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz
  poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym
  koordynację ruchową.
 • Nabywają
  niezastąpioną umiejętność słuchania.
 • Mają możliwość
  interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku w przypadku grup z opiekunami

Dla rodziców Musical Babies to zajęcia, które umożliwiają:

 • Poznanie przez
  mamę, lub osobę uczęszczającą z dzieckiem na zajęcia  rymowanek i piosenek po angielsku do
  wykorzystania we wspólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami; w domu, ogrodzie,
  na spacerze, czy w podróży.
 • Okazję do
  przyzwyczajenia dziecka do obcowania z grupą innych dzieci.
 • Umożliwienie
  spotkania innych mam, opiekunów z dziećmi w podobnym wieku, nawiązania nowych
  znajomości, a może nawet przyjaźni.

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące
elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie  przez
dziecko prostych słów i zwrotów  w języku
angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek,
oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie
owocne  w późniejszej nauce języka. Także
poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe, oraz
dużą dozę TPR („Total Physical Response”)

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną,
ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i
wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul
mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do
przyszłej nauki czytania, matematyki, a w szczególności nauki języka obcego.
Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez
dziecko wrażliwości muzycznej, oraz
umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiczenia i
zabawy usprawniające koordynację ruchową i motorykę małą i motorykę
dużą. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki
irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące
wykorzystują  w tym przypadku wzorzec rodzica
będąc na ich rękach, lub … podskakując na pupie!

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie
rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i
ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego i ogłady.

Czesz dowiedzieć się więcej?
Porozmawiaj osobiście z autorką programu Anną Rattenbury Tel. 501 101 911 a.rattenbury@musicalbabies.pl, lub
zajrzyj na blog: www.blog.musicalbabies.pl

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Anna Rattenbury

+48 501 101 911

anna.rattenbury

a.rattenbury@musicalbabies.pl

Portale społecznościowe

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.


Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Tylko do Ciebie oddzwonimy.