» Musical English

Musical English

Musical English - Język angielski dla dzieci - Musical Babies

Zajęcia MUSICAL ENGLISH przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i mają na celu:

 • Konsolidację poznanego już przez dzieci słownictwa i struktur językowych.
 • Poznanie nowego słownictwa i struktur gramatycznych w sposób holistyczny – całym ciałem i za pomocą wszystkich dostępnych dziecku zmysłów – nie tylko wzroku, słuchu i dotyku, ale także smaku i węchu. Dziecko na zajęciach Musical English poznaje język nie zdając sobie z tego sprawy, w sposób dostosowany do jego wieku i stopnia rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego. Dzieci do rozpoczęcia systemowej nauki w szkole powinny uczyć się mimowolnie i przez zabawę, ponieważ naturalnie nie posiadają jeszcze motywacji do uczenia się- sam fakt nauki jest dla nich całkowitą abstrakcją. To my- dorośli chcemy, aby się uczyły, lecz same dzieci nie mają takiej potrzeby, ani wewnętrznej, ani uwarunkowanej przyszłą edukacją, lepszą pracą czy możliwością „dogadania się” na wakacjach. W Musical English dziecko odbędzie z nami niezapomnianą, fascynującą i inspirującą „podróż” do krainy języka obcego.
 • Transfer z zasobu językowego biernego do aktywnego. Szczególny nacisk kładziony jest na prawidłową wymowę oraz intonację zdaniową. Warunkiem prawidłowej asymilacji języka angielskiego jest nieskazitelny wzorzec wymowy oraz intonacji. Prawidłowa wymowa na tym etapie nauczania jest bardziej istotna niż sam zakres leksykalny języka obcego. Prawidłowy wzorzec stanowi o sukcesie w nauczaniu dzieci do 6 roku życia i nabycie jak najlepszej wymowy kładzie podwaliny pod dalszą naukę. Metoda Musical English wykorzystuje fakt, że dzieci w wieku do 7 lat mają na tyle elastyczne narządy mowy i zdolności wykorzystania tego potencjału, że bez większych trudności potrafią nauczyć się nawet najtrudniejszych dźwięków wymowy angielskiej, np. dźwięków występującego w słowach think, this, Polish, cat, bus. Ta umiejętność powoli z wiekiem zanika. Błędy zakorzenione już w dzieciństwie natomiast bardzo trudno naprawić w przyszłości, dlatego właśnie tak niezbędne jest odpowiednie, stałe ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji.
 • Usprawnienie autonomicznej, naturalnej komunikacji u dzieci poprzez wprowadzenie i uzupełnienie funkcji językowych, oraz nacisk na zadawanie przez dziecko pytań, nie tylko odpowiadanie na pytania zadawane przez prowadzącego. Dziecko potrafi prawidłowo rozpoznać zasób leksykalny i odpowiednio reagować na polecenia. Uczymy go myśleć w języku angielskim, ponieważ tylko w taki sposób będzie ono w przyszłości posługiwało się tym językiem naturalnie – dokładnie tak jak dzieci naturalnie dwujęzyczne.
 • Wytworzenie u dzieci naturalności posługiwania się językiem angielskim, poprzez zastosowanie elementów „Total Immersion”. Prowadzący posługuje się językiem angielskim w komunikacji z dziećmi, oczekując tego samego od nich, ale umożliwia używanie języka ojczystego w sytuacjach, w których niemożliwe jest pełne zrozumienie przez dzieci konkretnego materiału. Praca dydaktyczna z dziećmi na tym etapie rozwoju językowego w żaden sposób nie powinna wytworzyć u dzieci negatywnego stosunku do języka angielskiego. Sytuacja, w której dziecko nie rozumie przekazu nauczyciela, tj. pytania, objaśnienia czynności czy słownictwa pomimo podejmowania wielu prób wytłumaczenia przez prowadzącego danego zagadnienia, może doprowadzić do zniechęcenia dziecka, czy frustracji i w efekcie spowodować całkowicie odmienny skutek.
 • Rozwinięcie kompetencji uczenia się języka poprzez eksperymentowanie z językiem. Na zajęciach Musical English dziecko jest zachęcane do bawienia językiem poprzez tworzenie krótkich, często zabawnych rymowanek budując tym samym motywację do późniejszej nauki. W powyższym procesie kreatywności myślenia językowego wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne wymienione poniżej.
 • Rozwinięcie wrażliwości muzycznej poprzez kontakt z wartościową muzyką klasyczną, która wykorzystywana jest w zabawach mających na celu usprawnienie kompetencji językowych, przećwiczenie poznanego materiału, eksperymentowanie z zasadami tonalności, brzemienia i rytmu, oraz zbudowanie pozytywnej motywacji do nauki.

Materiały wykorzystywane podczas zajęć:

 • plansze, historyjki i karty obrazkowe,
 • domina, karty „memo”, maskotki,
 • pomoce sensoryczne EduSensory,
 • podłogowe maty edukacyjne Musical Babies®, Musical English® i Niños Musicales®,
 • prawdziwe przedmioty codziennego użytku, wszystko, co znajduje się wokół.

*dzieci mają możliwość wykonywania kart pracy w książeczkach (po jednej na każdy poziom), które są uzupełnieniem i podsumowaniem materiału przećwiczonego podczas zajęć. Warto jednak podkreślić, że ze względu na fakt, iż dzieci w wieku do 7 lat nie posiadają podzielnej uwagi, prace nie są wykonywane podczas samych zajęć, ponieważ nie chcemy w ten sposób tracić cennego czasu z dziećmi. Prace są wykonywane tuż po zajęciach, lub w domu.

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Anna Rattenbury

+48 501 101 911

anna.rattenbury

a.rattenbury@musicalbabies.pl

Portale społecznościowe

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.


Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych ani przekazywany dalej. Tylko do Ciebie oddzwonimy.