Program Musical English

zajęcia dla dzieci w wieku 3-6lat
Musical English
Zajęcia Musical English

Zajęcia Musical English

zoom

Zajęcia Musical English są w założeniu kontynuacją zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat. Na program składają się 3 poziomy, które korelują z wiekiem dzieci i przygotowują je do rozpoczęcia nauki w szkole. Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz poznanie w sposób aktywny słów, zwrotów, rymowanek i całych piosenek angielskich. Nieodzowne w tym procesie są płyty Musical English, które dziecko może słuchać w domu. Materiał podzielony jest na bloki tematyczne (np. kolory, zwierzęta domowe, itp.), dodatkowo rozwijające wszechstronne umiejętności z innych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z nauką języka obcego, tj. z zakresu muzyki, rytmiki, oraz motoryki małej, jak i wiedzy ogólnej na przykład ekologii.

Dalej najważniejszym aspektem zajęć Musical English, podobnie jak Musical Babies jest prawidłowa wymowa. Mniej istotna w nauce na tym etapie jest sama liczba poznanych słówek, a najbardziej właśnie odpowiednie ich brzmienie. To prawidłowy wzorzec stanowi o sukcesie w nauczaniu dzieci do 6 roku życia i nabycie jak najlepszej wymowy kładzie podwaliny pod dalszą naukę. Dzieci właśnie w tym wieku mają na tyle elastyczne narządy mowy i zdolności wykorzystania tego potencjału, że bez większych trudności potrafią nauczyć się nawet najtrudniejszych dźwięków wymowy angielskiej, np. dźwięków występującego w słowach think, this, Polish, cat, bus. Ta umiejętność powoli z wiekiem zanika. Błędy zakorzenione już w dzieciństwie natomiast bardzo trudno naprawić w przyszłości, dlatego właśnie tak niezbędne jest odpowiednie, stałe ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji. Na imponujące ilości nowych słówek i gramatykę przyjdzie czas później ...a tak na prawdę przez całe życie osoby uczącej się obcego języka. Na zajęciach dzieci eksperymentują z językiem, bawią się nim i przede wszystkim cieszą się- same nawet tworzą krótkie i zabawne rymowanki i to właśnie ten element programu buduje u nich motywację do późniejszej nauki. Pamiętajmy bowiem, że dzieci nie posiadają właściwie motywacji do nauki języka obcego- nie muszą go znać w pracy, na wakacjach, aby się „dogadać". To my decydujemy o ich nauce, ale to właśnie one podejmują trud nauki. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby się w tym długoletnim procesie nie zraziły do języka w ogóle. Proces „nauki" MUSI być zabawą i tylko zabawą, bez nudnego powtarzania wyjętych z kontekstu słówek, kolorowania książeczek, czy pracy z takimi samymi kartami obrazkowymi.
Niezwykle istotnym elementem zajęć Musical English jest także „uodpornienie" dziecka na niską jakość nauczania języka angielskiego w szkole. Coraz bardziej powiem nauka języka oznacza nudne wykładanie, sprawdzanie i testowanie gramatyki, słownictwa i struktur leksykalnych bez ćwiczenia składowych niezbędnych w komunikacji, czyli mówienia i używania poznanych już treści. Dzieci, które wcześniej uczęszczały na zajęcia Musical Babies potrafią praktycznie wykorzystać przyswojoną wiedzę, eksperymentować z językiem, oraz są odporne na błędne nauczanie wymowy i intonacji przez często niestety niedouczonych nauczycieli.

Każde zajęcia Musical English mają określone składowe, co jest niezwykle ważne w edukacji małych dzieci, ze względu na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i niezbędnej na tym etapie rutyny. Procesowi poznawczemu zawsze towarzyszy bardzo dużo ruchu i muzyki. Dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, przez „kontrolowaną" i twórczą zabawę. Na każdych zajęciach wykorzystywana jest bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych, tj. plansze Musical English, karty obrazkowe (Flash Cards), domina, prawdziwe przedmioty, owoce, itp. puzzle, Maty Edukacyjne Musical English, tzw. Story Boards (plansze z opowiadaniami) itp.

Program Musical English posiada także swoje materiały dla dziecka- książeczki z Kartami Pracy Musical English. Dzieci otrzymując je na własność mają możliwość przećwiczyć poznany materiału w domu, z rodzicem. Karty te wykorzystują sposobność wykonywania prac usprawniających inne zdolności niezwiązane stricte z nauką języka, tj. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru, itp. Należy jednak pamiętać, że dzieci nie uczą się z książeczek. W tym wieku bardzo ważny jest żywy kontakt z językiem, a nie tracenie czasu na kolorowanie kart pracy na zajęciach! Przywiązanie do pracy z książeczkami rodzi bardzo poważne konsekwencje, gdyż dzieci uwielbiają oczywiście je wypełniać, ale w ten sposób tracą jedynie bezcenny czas lekcji, a zupełnie nie o to chodzi w nauce języka.

Program Musical English prowadzony jest także w przedszkolach państwowych i prywatnych.

menu
menu zajęcia w przedszkolach